MENU LEWE
Wykorzystanie przestrzeni w CZIiTT przez Koła Naukowe

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW)

 

Szczewgółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

http://www.cziitt.pw.edu.pl/mlodzi-naukowcy/przestrzen/

Od jesieni 2015 roku swoją działalność rozpoczęło Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w którym została stworzona specjalna przestrzeń dla studentów i doktorantów, a szczególnie dla członków kół naukowych czyli Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIMn). DRIMn jest piaskownicą innowacji stwarzającą warunki wzbudzające kreatywność, przedsiębiorczość oraz inicjującą networking.

DRIMn mieści się na całym III piętrze CZIiTTu, na którym znajdziemy m.in.: 

 • salę spotkań (3.01),
 • dwie sale seminaryjne (3.20, 3.21),
 • salę kreatywną (3.07),
 • trzy laboratoria komputerowe
 • Open Space (3.12) - to duże pomieszczenie, wyposażone m.in. w biurka, krzesła, kanapy, projektory, monitor oraz aneks kuchenny, które codziennie w godz. 7:00-22:00 jest otwarte i czeka na Ciebie. Aby skorzystać z open space’a wystarczy wpisać się do zeszytu gości w sekretariacie ogólnym budynku (stanowisko zaraz przy wejściu do lobby).

Wszelkie działania podejmowane we współpracy z Centrum służą realizacji zadań, dla których został zrealizowany projekt pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej”, współfinansowany przez Unię Europejską, dlatego można nawiązać współpracę tylko na wybrane przedsięwzięcia (m.in. realizacja projektów naukowych, prac dyplomowych, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów), w ramach których żadna ze stron nie będzie czerpać korzyści finansowych.

Każda organizacja aktualnie wpisana do Rejestru Organizacji Studenckich i Doktoranckich Politechniki Warszawskiej może współpracować z DRIMn na zasadach opisanych w Regulaminie Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców. Wszystkie koła naukowe wpisywane są właśnie do tego Rejestru i dzięki temu mają uproszczoną procedurę dostępu do zaplecza DRIMn, z którego mogą skorzystać kontaktując się bezpośrednio z DRIMn. Natomiast pozostałe jednostki, które są wpisane do Ewidencji stowarzyszeń studenckich, doktoranckich i pracowniczych Politechniki Warszawskiej mogą nawiązać współpracę z CZIiTT poprzez kontakt z Działem Organizacyjnym Centrum.

 

Dostępne zaplecze DRIMn dla kół naukowych:

 1. pomieszczenia udostępniane na podstawie rezerwacji:

  1. 3.01 - sala spotkań (20 osób; monitor; długi stół konferencyjny; krzesła)

  2. 3.07 - sala kreatywna (maks. 50 osób; masywne stoły; pufy, krzesła, kanapy; 2 projektory; monitor)

  3. 3.20 - sala seminaryjna (24 osoby; masywne stoły; krzesła; projektor)

  4. 3.21 - sala seminaryjna (15 osób; masywne stoły; krzesła; projektor)

 2. sprzęt udostępniany na podstawie indywidualnych ustaleń dotyczących współpracy:

  1. lista w opracowaniu

 3. laboratoria udostępniane na podstawie indywidualnych ustaleń dotyczących współpracy:

  1. laboratorium komputerowe 3.09

  2. warsztat 3.11

Procedura rezerwacji sal dla kół naukowych:

1.Wypełnij formularz udostępnienia sali dla organizacji wpisanej do Rejestru Organizacji Studenckich i Doktoranckich Politechniki Warszawskiej,

2. Prześlij wypełniony formularz na adres Marta.Siwicka@pw.edu.pl. W tytule maila wpisz: [DRIMn] Nazwa koła - rezerwacja dd.mm.rrrr,

3. Otrzymaj mailowe potwierdzenie rezerwacji,

4. Odbierz klucz w dniu przedsięwzięcia.

Szczegółowa procedura wraz z aktualnym adresem e-mail osoby odpowiedzialnej za rezerwacje sal znajduje się na stronie https://www.cziitt.pw.edu.pl/mlodzi-naukowcy/przestrzen/

 

Uwaga!

Rada Kół Naukowych nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji. Wszelkie aktualne informacje na temat DRIMn można uzyskać pod adresem mailowym drimn.cziitt@pw.edu.pl, telefonicznie pod nr tel. 22 234 14 24 lub osobiście w sekretariacie DRIMn pok. 3.06 CZIiTT.

Urszula Dancewicz, dnia: 2018-03-23 11:03:15
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2