MENU LEWE
Delegat do RKN

Zgodnie z §5. ust 1. regulaminu Rady Kół Naukowych: 

Delegatem jest członek KN wybrany decyzją właściwego organu KN, po
zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KN w systemie Mainframe na co
najmniej jeden dzień przed obradami RKN.

Delegatem jest członek KN wybrany decyzją właściwego organu KN, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KN w systemie Mainframe do godziny 23:59 dnia poprzedzającego obrady RKN.

 

Co oznacza, że delegata wybiera prezes w systemie mainframe, jeśli delegat został wybrany po 23:59 dnia przed obradami RKN to nie ma on prawa głosu na posiedzeniu! 

Lista aktualnych delegatów znajduje się tu: https://rkn.sspw.pl/?meeting,attendance

W celu wyboru delegata: 

  1. Prezes Koła Naukowego MUSI być ustawiony jako prezes w systemie mainframe. W tym celu wypełniamy wszytskie formalności opisane w punkcie Zmiana Zarządu KN.
  2. Członek Koła Naukowego, który ma zostać delegatem MUSI być członkiem Koła Naukowego w systemie manframe*
  3. Prezes Koła ustaawia delegata w systemie mainframe wybierając opcję "wybierz delegata" w zakładce swojego Koła i wybierając osobę z listy członków Koła.

Zgodnie z §5. ust 4. regulaminu Rady Kół Naukowych: 

Członek RKN traci prawa Delegata po:

a) powołaniu innej osoby z Koła Naukowego na Delegata,

b) 3 kolejnych nieobecnościach na obradach.

 

*Żeby zostać członkiem swojego Koła w systemie mainframe należy zalogować się na stronie mainframe.sspw.pl, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję "Zgłoś się do" >> "Koła Naukowego" 

Następnie zgłoszenie musi zostać zatwierdzone przez aktualnego prezesa Koła (ustawionego w systemie) lub Przewodniczącego RKN. 

Aleksandra Martynowicz, dnia: 2018-04-22 06:04:59
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2