MENU LEWE
Fundusz Promocji Uczelni

Fundusz Promocji Uczelni jest przeznaczony na finansowanie promocji osiągnięć naukowych, dydaktycznych, kulturalnych itd.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • koszulki koła/wydarzenia  
  • plakaty itp.
  • ulotki
  • wydarzenie promujące Politechnikę Warszawską

Na co nie można otrzymać dofinansowania:

  • zakup środków trwałych (wymagających wpisania na stan)
  • wyżywienie/catering
  • wydarzenie o charakterze komercyjnym

 

Procedura ubiegania się o FPU

Pod koniec roku Przewodniczący Komisji Dydaktycznej podaje informację o zbieraniu zgłoszeń do preleminarza FPU. Informacja jest podawana na listę mailingową i zawiera instrukcję zgłoszenia.

Procedura wydatkowania środków z FPU

Jeśli koło otrzymało dofinansowanie w preleminarzu to przed wydatkowaniem środków musi postępować z poniższymi krokami: 

1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z FPU i złożenie go w biurze 165 Gmachu Głównego co najmniej trzy tygodnie przed planowanym dokonaniem zakupu.

 

2. Przy zakupie wnioskowanych rzeczy należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury przelewowej na dane:

NIP: 525-000-58-34

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

 

3. Wypełnienie rozliczenia zadania finansowanego z FPU i złożenie wraz z fakturą w Biurze ds. Promocji i Informacji w godzinach 9:00-14:00 w pok. 604 u Magdaleny Żaboklickiej-Krajewskiej.

W przypadku nie wyrażenia przez sprzedawcę zgody na wystawienie faktury przelewowej dopuszczalna jest faktura gotówkowa. Wówczas zwrot poniesionych środków zostanie dokonany na Wasze konto bankowe.

 

Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na stronie Biura ds. Promocji i Informacji z zastrzeżeniem, że obecnie obowiązujące jest Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 9/09/2016.

Dofinansowania z FPU na rok 2019

Nazwa Koła / Organizacji  Przyznane dofinansowanie [PLN]
Chemiczne Koło Naukowe "Flogiston" 2500
Koło Naukowe ADek 275
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej 1000
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "Robomatic" 600
Koło Naukowe Awioniki MelAvio 1000
Koło Naukowe BIMgo 300
Koło Naukowe Biotechnologów "Herbion" 1800
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM 500
Koło Naukowe Druku 3D 650
Koło Naukowe Elektra 400
Koło Naukowe Energetyków 1900
Koło Naukowe Fizyków 450
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii 400
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej 300
Koło Naukowe "Humanoid" 900
Koło naukowe "Hybryda" 500
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej 4500
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej 550
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej "Wakans" 350
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych 300
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (Filia w Płocku) 1500
Koło Naukowe Lotników 1000
Koło Naukowe Modelowania Matematycznego 2900
Koło Naukowe Napędów MELprop 1025
Koło Naukowe Zarządzania Projektami PMArt 1200
Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych BioS 300
Koło Naukowe Robotyki "Bionik" 700
Koło Naukowe Robotyków 2000
Koło Naukowe Sonda 1000
Koło Naukowe Sportów Samochodowych 800
Koło Naukowe Technologie i Materiały "TiM"  500
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości 650
Koło Naukowe "WUT Racing" 1200
Koło Naukowe "WUThrust" 700
Koło Naukowe "Żelbetnik" 500
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Smart City PW" 1950
Płockie Naukowe Koło Chemików 2000
Studenckie Centrum Nauki (Filia w Płocku) 1000
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE Aero Design 500
Spawalnicze Koło Naukowe JOINT 1400
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów 700
Studenckie Koło Astronautyczne 750
Studenckie Koło Magazynowania Energii 500
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego 500
Karolina Sowińska, dnia: 2019-03-01 12:03:01
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2