MENU LEWE
Magazyn Studenckiego Ruchu Naukowego

Magazyn Studenckiego Ruchu Naukowego funkcjonuje na wielu uczelniach w Polscie.

Przedstawiamy Wam pomysł wydania I wydania takiego typu czasopisma na Politechnice Warszawskiej.

Pierwszy krok:

należy wysłać abstrakt zgłaszanego artykułu do Przewodniczącej RKN. Zgłoszenia do najbliższej edycji zostały zakończone, ale można w dalszym ciągu przesyłać abstrakty. Po zebraniu ich odpowiedniej ilości, będziemy się starać o ponowne wydanie magazynu.

 

Zgłoszone tematy:

1. Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej

"Projektowanie, wykonanie, badanie, optymalizacja i analiza opłacalności powstawania niskotemperaturowych przetworników MHD z wodą morską jako ciałem roboczym"

Projektowanie, wykonanie, badanie, optymalizacja i analiza opłacalności
powstawania niskotemperaturowych przetworników MHD z wodą morską,
jako ciało robocze.

2. Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR

"Budowa manipulatora antropomorficznego sterowanego za pomocą sterownika serwomechanizmów opartego o mikrokontroler MSP430G2553"

3. Koło Naukowe Energetyków

"Projekt i budowa modelu turbiny gazowej w układzie otwartym"

4. Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji "CIM"

"Przemysł 4.0 w Polsce i na PW - wnioski i spostrzeżenia z Konferencji Przemysł 4.0 z 11 kwietnia 2017 r"

5. Koło Naukowe Napędów MELprop

"Budowa latającej hamowni silnika pulsacyjnego. Proces projektowania oraz efekty prac wykonawczych."

"Analiza wpływu metodologii na analityczne określenie dawki skutecznej promieniowania jonizującego pochłoniętej przez człowieka"

"Proces testów i optymalizacji silnika odrzutowego projektu
i konstrukcji studenckiej."

"Projektowanie, konstrukcja i optymalizacja silnika rakietowego na paliwo ciekłe."

"Projekt i analiza zaworów do silnika pulsacyjnego"

"Pomiar przebiegu ciśnienia w komorze spalania bezzaworowego sinika pulsacyjnego"

"Optymalizacja procesu tworzenia zaworów do silnika pulsacyjnego"

6. Koło Naukowe Fizyków przy PW

"Wykrywanie obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) za pomocą pasywnego radaru.

7. Koło Naukowe Awioniki MelAvio

"Konstrukcja platformy typu VTOL oraz systemu wizji maszynowej na konkurs UAV Challenge Medical Express 2016"

8. Płockie Naukowe Koło Chemików

"Doświadcz Chemii - zajęcia z PNKCh"

9. Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej

"EYEC - od pomysłu do realizacji, czyli historia irelacja z 6-tej edycji European Young Engineers Conference"

10.Studenckie Koło Naukowe PROGRES

"Badanie poczucia bezpieczeństwa w Metrze warszawskim"

11. Koło Naukowe Bodownicta Ogólnego, Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych, Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych

"I Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana "BudeynEK0" - wnioski"

12. Interdyscyplinarny zespół pod opieką Prodziekana ds. Rozwoju WIL

"Projekt naukowy "Materiały w budownictwie ekologicznym" - właściwości materiałów naturalnych i wykorzystanie w budownictwie."

13. Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

"Ogólnopolskie warsztaty urbanistyczne "Seniorzy i Studenci - razem możemy więcej" - pierwsze w Polsce warsztaty międzypokoleniowe"

14. Koło Naukowe Geodezji i Kartografii

"Wkorzystanie danych z serwisu OpenStreetMap w aplikacji mobilnej wyszukującej najlepszą trasę aktywności fizycznej" 

15. Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego

"Stanowisko do charakteryzacji fal w zakresie milimetrowym"

16. Koło Naukowe Robotyków KNR

"Konstrukcja i model szeregowego sterowania manipulatora o 6 stopniach swobody przeznaczonego do pracy na łaziku marsjańskim"

17. Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Modelowanie dostępności czasowej transportu zbiorowego w oparciu o dane rozkładowe na przykładzie miasta Płock.

Weronika Ślubowska, dnia: 2017-05-19 02:05:46
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2