MENU LEWE
Zmiana Regulaminu Koła Naukowego

Zmiana Regulaminu Koła

Regulamin Koła Naukowego musi być zgodny z wzorem z Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, który stanowi załącznik nr 3. 

Wzór regulaminu Koła Naukowego

Aby zmienić Regulamin Koła Naukowego należy postąpić zgodnie z niżej zapisaną instrukcją: 

1. Na podstawie wzoru regulaminu Koła Naukowego należy sporządzić nową propozycję Regulaminu Koła Naukowego

2. Należy zwołać Walne zebranie członków koła Naukowego, na którym trzeba podjąć uchwałę o przyjęciu nowego regulaminu.

3. Starą wersję Regulaminu oraz Przegłosowany Regulamin wraz z uchwałą należy dostarczyć do Biura Rektora. Do dokumentów należy dołączyć pismo przewodnie w postaci podania do JM Rektora PW.

4. Biuro Rektora przekaże regulamin do Biura Organizacyjno-Prawnego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii nowy regulamin wejdzie w życie, a w przypadku negatywnej opinii - zostanie uchylony.

Warto przesłać propozycję regulaminu koła do RKN, ponieważ dzięki naszemu doświadczeniu być może będziemy w stanie uchronić Was od niektórych poprawek.

Weronika Ślubowska, dnia: 2017-04-27 01:04:28
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2