MENU LEWE
Jak się sprawozdawać?

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 4 Zarządzenia Rektora nr 10/2015 z dnia 16/02/2015 w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Koła Naukowe sprawozdają się z działalności Rektorowi raz do roku, a ze źródeł finansowania dwa razy do roku (za źródła dofinansowań z mijającego półrocza). Jeśli Koło w danym półroczu nie otrzymało żadnych dofinansowań to nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego.

Terminy składania sprawozdań: 
  1.  Dla sprawozdania rocznego - 31.01 każdego roku 
  2. Dla sprawozdań finansowych - 31.01 za semestr letni i 01.07 za semestr zimowy
Koła Naukowe, które nie dopełnią tego obowiązku mogą decyzją Rektora zostać wykreślone z Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej!

Tu znajdziesz obowiązujący wzór Sprawozdania z rocznej działalności Koła Naukowego, który stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora. Przypominamy, że sprawozdania finansowe zostały wydzielone ze sprawozdania z działalności.

Proszę nie odkładać pisania oraz składania sprawozdań na ostatnią chwilę.

Wszelkie sprawozdania, o których mowa w zarządzeniu, należy składać do Biura Rektora:

Gmach Główny

00-661 Warszawa

Pl. Politechniki 1, p. 106


Biuro Rektora przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 12:00 oraz od godz. 13:00 do godz. 16:00

Aleksandra Martynowicz, dnia: 2018-01-23 11:01:45
Nie jesteś zalogowany.
MENU PRAWE
Contact Administrator
Powered by eWniosek2